DEN ZEMĚ - PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Seznamte děti s jedním z problémů, se kterým se potýká planeta Země pomocí příběhu z knihy Filipova další dobrodružství. V práci jsou popsány některé z čtenářských prekonceptů, se kterými se v předčtenářské gramotnosti pracuje.

 

 

DEN ZEMĚ - STÁHNOUT

Zpět do obchodu